Biogassanlegg Cambi Verdal

Med utstyr og prosessrør fra Jotne Mekaniske Verksteder bygger Cambi as behandlingsanlegg for organisk avfall og slam i Verdal, Nord-Trøndelag. Denne typen anlegg spås å øke i omfang innenfor EU de kommende år.

Vår del av biogassanlegget er planlagt ferdig 1. kvartal 2008. Det kan behandle organisk avfall, slam, slakteriavfall og lignende, primært fra region Midt-Norge. Jotne Mekaniske Verksteder har samarbeidet med Cambi på lignende anlegg før. Vi har levert hoveddelen av prossesrørene, annet prosessustyr til anlegget, samt utført all rørmontasje. Vi har gjennomført tilsvarende leveranser tidligere til Cambi. Blant annet til et anlegg i Polen i 2005, forteller Terje Rogstad ved Jotne Mekaniske Verksteder.

Det nye biogassanlegget vil representere en sikker og fremtidsrettet løsning for behandling av organisk avfall og slam. I dag er det stor oppmerksomhet rundt problemene som organisk avfall skaper, og både norske myndigheter og EU skjerper kravene til hygienisering og sluttbehandling av organisk avfall. Etterspørselen etter gode behandlingsløsninger forventes derfor å øke i årene som kommer.

Anlegget vil omdanne det organiske avfallet til energirik biogass og til et ferdig stabilisert og hygienisert strukturråstoff, som kan benyttes til kompostjord og blomsterjord.

Fra idé til ferdig produkt

Jotne Mekaniske Verksteder (JMV) er et ledende mekanisk verksted med leveranse av mekanisk utstyr, stålkonstruksjoner, utstyr og montasje av renseanlegg, tanker, varmevekslere og prosesspakker til olje/gassindustrien og til tradisjonell landbasert industri.

JMV er en aktiv samarbeidspartner helt fra ide til ferdig produkt og har avdelinger i Fredrikstad og Halden med blant annet store fasiliteter på Kråkerøy.

Produktene varierer fra trykkbeholdere, varmevekslere og prosesspakker til lyddempingsutstyr, vannrenseanlegg og annet mekanisk utstyr. Disse produktene benyttes innenfor både offshore- såvel som landbasert industri. Kvalitetsstandarder fra ISO og NORSOK er en innarbeidet del av JMV.

Certifications

  • Certifications

Jotne, Grenseveien 107

Phone
+47 23 17 16 00
Email
post@jotne.no 
Post
P.O.Box 6629 Etterstad NO-0607 Oslo