Biogassanlegg i Verdal

Verdens mest moderne anlegg for behandling av matavfall og slam i Verdal nærmer seg ferdigstillelse.  Vi snakker om det nye Biogassanlegget som Cambi AS  er ansvarlig for å levere.

Anlegget skal behandle matavfall og slam for et 50 tall kommuner i Midt-Norge . JMV's leveranser av utstyr og prosessrør er nå  sluttført og det er kun ferdigstillelsen av det siste området i anlegget, kalt energisentralen, som gjenstår.

Vi startet montering i juni 07 og har  siden anleggstarten  hatt folk på anlegget kontinuerlig. På det meste har vi hatt  over 10 personer i arbeid på anlegget . Det har i tillegg vært en stor prefabrikasjon av rør i vårt verksted i Tistedal.

Certifications

  • Certifications

Jotne, Grenseveien 107

Phone
+47 23 17 16 00
Email
post@jotne.no 
Post
P.O.Box 6629 Etterstad NO-0607 Oslo