En suksess som varmer

Jøtul er en eksportsuksess. I en tid med nedlegging og utflytting av norske industriarbeidsplasser, bestemmer likevel Jøtul seg for å investere 125 millioner kroner for å fortsette å produsere på Kråkerøy, Fredrikstad.

Lønnsomt: - Det er mulig å produsere lønnsomt i Norge. Ellers hadde vi ikke investert 125 millioner kroner her i landet, sier Jostein Lunde, som har vært støperisjef på Jøtul siden han var 25.

Jøtul er en eksportsuksess. I en tid med nedlegging og utflytting av norske industriarbeidsplasser, bestemmer likevel Jøtul seg for å investere 125 millioner kroner for å fortsette å produsere på Kråkerøy, Fredrikstad.

- Det er klart det er mulig å produsere lønnsomt i Norge. Ellers hadde vi ikke brukt så mye penger på å oppgradere anlegget, sier Jostein Lunde, som bare har rukket å fylle 31 år, til tross for at han har vært støperisjef på Jøtul siden 1998.

Sommeren 2004 og sommeren 2005 går med til å gjennomføre en storstilt utbedring av anlegget. Om bakgrunnen for dette sier Lunde:

- Du kan si vi ble et offer for vår egen suksess. Vi har hatt gode år de siste tre årene, og prognosene viser 5 prosent økning i salgsvolumet hvert år. Det har gitt oss lyse utsikter, men samtidig ble det et problem - i og med at vi nådde taket for hvor mye vi kunne produsere. Vi begynte å kjøpe støpegods utenfra, men det var ingen holdbar løsning. Dessuten så vi behovet for en kvalitetshevning i deler av produksjonsanlegget vårt, slik at vi kunne gjøre et skikkelig rykk i forhold til konkurrentene.

Trinn 2 sommeren 2005

Dermed var det duket for storstilt utbygging. Trinn 1 ble gjennomført i løpet av fellesferien 2004, da det var full produksjonsstans. Kjølestrekningen ble forlenget fordi nye formemaskiner har høyere tempo og derfor krever lengre avkjøling. Også utslagerenheten ble byttet ut, det er den som slår ut sandformene etter at selve støpingen er over og jernet har størknet.

Videre ble kjøleutstyr byttet ut, og det ble installert tre nye sandblåsemaskiner, bygget nytt støyhus med lyddempende elementer og gjort en del andre arbeider.

Trinn 2 skal gjennomføres sommeren 2005. Da skal det settes inn en ny formemaskin, som vil gi 50 prosent høyere produksjonstakt. Ny sandmikser, ny lagersilo for tilsatsstoffer, nytt avsugsfilter samt to nye siloer for retursand skal også installeres.

Til sammen er det snakk om investeringer på omkring 60 millioner kroner i disse to utbyggingstrinnene. Om man ser på hvor mye Jøtul investerer totalt i Norge i den samme perioden, kommer man opp i omkring 125 millioner kroner.

- Jotne Mekaniske har dyktige fagfolk, og med sin lokale forankring er det naturlig at de blir en viktig leverandør for oss, sier Jostein Lunde.

- Vi kan stole på dem, de stiller opp og gjør jobben på en utmerket måte, slik at vi vet at tingene fungerer etter fire uker. Det har selvsagt også betydning at de har kunnskaper om oss som bedrift og vår produksjon. Og de har god kompetanse på planlegging og prosjektledelse, slik at de kan bidra også med prosjektgjennomføringen.

En varm suksess

Om hvorfor Jøtuls ovner og peisinnsatser er blitt en internasjonal suksess sier Lunde:

- Vi har lenge jobbet målrettet med å forbedre designen på produktene, noe som har resultert i merket for god design flere ganger. Samtidig har vi intensivert markedsføringen. Og vi satser veldig mye på kvalitetshevning i alle ledd. Men samtidig er det klart at høye strømpriser har hatt betydning, i alle fall her i Skandinavia.

Støperifaget ikke ungdommens førstevalg

Etter krigen var det over 100 jernstøperier i Norge. I dag er det en håndfull igjen. Dette har ført til at det ikke lenger finnes noen egen utdannelse for støperiarbeidere. TBL Støperi driver internettbasert opplæring, kombinert med opplæring på den enkelte bedriften.

TBL hadde tidligere en fellesnordisk lærlingeordning, som gjorde at Lunde fikk opplæring på en støperiskole i Jönköping, kombinert med opplæringen på Jøtul, der han begynte som lærling i 1993.

- Jeg tok utdannelse som maskinist og tenkte å dra til sjøs. Men jobbene var ikke så mange, og så fikk jeg se en annonse for lærlingeplass hos Jøtul, noe jeg så på som en midlertidig jobbmulighet, sier Lunde og ler.

I dag er det ti personer i aldersgruppen 32 - 52 som får fagopplæring hos Jøtul. At de ansatte kan bidra med kompetanse, er helt avgjørende for at satsningen skal lykkes:

- Målet er å produsere 50 prosent mer med samme antall ansatte i produksjonen, så det er klart det er viktig med dyktige folk, sier Jostein Lunde, driftssjef med ansvaret for all produksjon og vedlikehold på Jøtul.

Jotne Mekaniske Verksteder bidrar med:

    Rivings- og montasjearbeider
    Montering av rør og ventilasjon
    Prefabrikering av stålkonstruksjoner

Inntil 17 mann var å finne i støperihallen til Jøtul sommeren 2004, og sommeren 2005 er det på'n igjen. Fire uker går med til riving, utskifting og montering. Den femte uka går med til å teste i full skala.

Fakta om Jøtul

Grunnlagt 1853 i Lodalen, Oslo

Flyttet til Fredrikstad i 1988, da bedriften overtok lokalene til det tidligere Kråkerøy Verksted

Kjører 3 skift med ca 330 personer i fabrikken

Til sammen 410 ansatte på Kråkerøy

Norges største produsent av ildsteder og peisinnsatser.

Eksportandel på omkring 70 prosent.

I Norge distribueres produktene gjennom forhandlere og kjeder.

I Storbritannia, Frankrike og USA distribueres produktene gjennom datterselskaper, på øvrige eksportmarkeder gjennom frittstående importører.

www.jotul.no

Certifications

  • Certifications

Jotne, Grenseveien 107

Phone
+47 23 17 16 00
Email
post@jotne.no 
Post
P.O.Box 6629 Etterstad NO-0607 Oslo