Jotne E&P ansvarlig for engineering av en tre etasje elektromodul for ABB

ABB har tildelt Jotne E&P ansvaret for å utføre komplett mekanisk og elektro engineering av en tre etasje elektromodul (LER) som skal leveres til P-63 prosjektet (Papa-Terra) i Brasil. Modulen skal inneholde all høyspent og lavspent elektroforsyningskap inklusive generatorer og styringskap for drift, prosess og subsea

 


Engineeringen omfatter mekanisk og elektro engineering inklusive strukturanalyser, mekaniske beregninger, utarbeidelse av lay-out tegninger og komplett tegningsunderlag for bygging av stålmodulen. Jotne skal også produsere byggeunderlag for HVAC anlegget, utføre grensesnittengineering mot brann-og gassanlegget samt utarbeide MC prosedyrer for stålmodulen.
Engineeringen starter umiddelbart etter sommerferien og skal sluttføres i løpet av høsten. Elektromodulen skal bygges ved et verft i Kina og Jotne kan også bli involvert i byggeoppfølgingen av modulen.
 
Kontrakten forsterker Jotnes posisjon som partner for ABB på engineering og bygging av E-hus og danner et godt grunnlag for ytterligere oppdrag som vil kunne gi arbeid og stor aktivitet både når det gjelder engineering og sammenstilling i gruppens verksteder i Tistedal og Fredrikstad.
 
Jotne Industrier består av engineering- og prosjektgjennomføringsselskaper i Oslo samt verksted- og salgsselskaper i Østfold. Jotne Mekaniske Verksteder AS er Østfolds største mekaniske verksted med over 100 ansatte.
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
 
Ole Martin Moe
Telefon : 23 17 15 61
Mobil      : 92 09 23 51
E-post    : omm@jotne.com

Certifications

  • Certifications

Jotne, Grenseveien 107

Phone
+47 23 17 16 00
Email
post@jotne.no 
Post
P.O.Box 6629 Etterstad NO-0607 Oslo