Kloakkrens gir energi i Polen - med norsk hjelp

Et nytt, avansert renseanlegg ble ferdigstilt i den polske byen Bydgoszcz i april 2005. Anlegget er planlagt og bygget av det norske selskapet Cambi med god hjelp av Jotne Mekaniske Verksteder.

Kompetanse:

- Jotne Mekaniske Verksteder har nettopp den kompetansen vi trenger, sier Ola Berntsen i Cambi. 

Det nye anlegget i Polen er bygget for å rense og behandle avløpsvann, slam og kloakk, basert på Cambis patenterte teknologi. Tørrstoffene som dras ut av kloakken går gjennom en prosess med avvanning og deretter termisk hydrolyse, som steriliserer sluttproduktene.

- Dette har en rekke fordeler, forklarer Ola Berntsen, som er prosjektsjef i Cambi. - Blant annet gir det bedre utnyttelse av råtnetankene, og tørrstoffene kan raskere brukes som jordforbedringsmiddel fordi de er sterile.

I tillegg blir det under denne prosessen også laget biogass, som brukes til strømproduksjon. Dermed kan driftsselskapet Kapusciska i Bydgoszcz for første gang produsere egen strøm i stedet for å kjøpe fra kulldrevet kraftverk. Det er planlagt at anlegget skal komme i gang i løpet av 2005.

Jotne Mekaniske Verksteder har prefabrikert rør og rørdeler, som er installert på anlegget i Polen, på tilsvarende måte som man har gjort på flere av Cambis øvrige anlegg.

- Det er helt naturlig for oss å bruke Jotne Mekaniske, siden de har bygget opp spesialkompetanse, har muligheten for å prefabrikere og også tar hovedansvar for å installere og teste, sier Berntsen.

- Vi begynte arbeidet i Bydgoszcz i november 2004, og hadde syv mann der frem til påske i år, forteller Helge Thorsen, som er avdelingsleder i Jotne Mekaniske Verksteder, og selv var i Polen i lengre perioder.

- Vi har jobbet tett sammen med polske underleverandører, og det hele har gått veldig greit. Leveransen har en verdi for oss på ca. 5 millioner kroner.

 Rør levert av Jotne Mekaniske Verksteder til Cambis anlegg i Bydgoszcz.

 Cambi har røtter tilbake til begynnelsen av 1990-tallet, som et selskap eiet av Glommen Skogeierforening. Det første anlegget sto ferdig på Hamar i 1996.

Siden har Cambi tatt ut verdenspatent på sin unike teknologi og bygget en rekke anlegg, der våtorganisk avfall blir til gass og jordforbedringsprodukter. Cambi har datterselskaper i Danmark og Storbritannia, og bygger anlegg over hele verden.

- Vi har nå på tegnebrettet et anlegg i Brussel, et i Brisbane i Australia og et i Verdal, Norge, forteller Ola Berntsen.

Cambi ligger an til å få en omsetning i 2005 på omkring 70 millioner kroner.

Mer informasjon: www.cambi.no

Certifications

  • Certifications

Jotne, Grenseveien 107

Phone
+47 23 17 16 00
Email
post@jotne.no 
Post
P.O.Box 6629 Etterstad NO-0607 Oslo